Payment Banner

Pogosto postavljena vprašanja

Informacije za podjetja glede davka proste dostave

Delticom AG je registriran za DDV pri Davèni upravi RS. Doloèbe Zakona o davku na dodano vrednost  dovoljujejo Delticom AG, da zaraèuna Slovenski DD  za dostave, ki so opravijo iz Nemèije v podjetja v Sloveniji . Za vašo korist bo Delticom AG sam upošteval to doloèbo. Tako lahko odvedete DDV, baveden na raèunu, kot vstopni DDV.